Søborg Kirke, Søborggaard sogn

Babysalmesang

Babysalmesang i Søborg Kirke torsdage kl. 9.00

Babyer med forældre, bedsteforældre og børnepassere er meget velkomne. Det er gratis at deltage, og man må komme lige så mange gange man vil. Baby-

salmesangen foregår i kirken og bagefter er der hygge og kaffe/te i sognegården. Holdet begynder igen torsdag d. 24. august og forløber over 30 torsdage.

Husk tilmelding til Kirkekontoret.

Prædikenværksted og studiekreds

 - Hvad taler præsten om på søndag?

Mød op til en snak om den kommende søndags tekster.

Hvad handler de om og hvilke tanker sætter de i gang hos dig?

Ordet er frit, og alle kan byde ind. Der forventes absolut ingen forberedelse.

Familiegudstjeneste Onsdag den 30. august kl. 17.00

Om Kong Salomo

Kom og hør hvad den største, klogeste og rigeste konge ønskede sig allermest.

Der er mulighed for at spise i Familiecafeen. Husk tilmelding.

cookie information