Søborg Kirke, Søborggaard sogn

Koncert med Sjølund Kammerkor søndag den 12. juni kl. 15.00

Dirigent Jan Scheerer.

Entré: 40 kr.

Korsang handler om, at man yder noget individuelt - men man stiller sig til rådighed for det fælles projekt og det samlede resultat.

Med denne overskrift arbejder Sjølund Kammerkor på at gøre alle sangere i koret bevidste om den rolle, de hver især spiller - både individuelt og i samspillet med dirigent og medsangere.

Koret arbejder intensivt på korprøver, koncerter, turnéer og arbejdsweekends for at skabe denne erkendelse og forståelse, og i rigtig mange situationer tilføjer det noget helt særligt til korarbejdet, som er fantastisk givende for såvel den enkelte som for koret som helhed.

Korets nuværende dirigent Jan Scheerer er uddannet hos Dan Olof Stenlund i lighed med korets to tidligere dirigenter, Morten Schuldt-Jensen og Brian Grønbæk Jensen. Gennem næsten 30 år har koret derfor fulgt en linje, der har givet en meget lang tradition for forståelse af det fælles rum, der opstår i arbejdet mellem dirigent og kor - et rum, der i koncertsituationen kan skabe helt særlige momenter af indlevelse og udtryk. Et forhold der ofte resulterer i megen ros fra publikum, der fornemmer den musikalske nerve, der når ud til dem.

Sommerudflugt til Møn - Tirsdag d. 14. juni 2016

Program

Kl. 8.00 Afgang fra Søborg kirke

Kl. 10.15 Besøg i Fanefjord kirke

Kl. 12.00 Frokost og kaffe på Fanefjord Skovpavillon

Kl. 14.15 Besøg i Damsholte kirke

 

Kl. 17.30 ca. Hjemkomst til Søborg kirke

Sommerudflugten går til Møn, hvor vi skal besøge to markante kirker. Først Fanefjord kirke fra omkring år 1300. Kirken ligger højt og frit med udsigt over Fanefjord og Grønsund på sted, hvor den engang var meget stor menneskelig aktivitet. Fanefjord kirke er særlig kendt for sine mange kalkmalerier, som er malet af to omgange omkring år 1350 og igen omkring år 1500. Den lokale kirkeværge vil komme og fortælle os om kirkens og dens historie.

Efter besøget i kirken kører vi til frokost på Fanefjord Skovpavillon. På vejen vil vi, hvis tiden tillader det, køre forbi langdyssen Grønsalen fra bondestenalderen, ca. 3.500 f. Kr. Langdyssen er 102 m lang, 13 m bred og 2 m høj, er omgivet af 145 store randsten og indeholder 3 gravkamre. Den ene grav gravkammer er står endnu intakt og urørt med en stor dæksten. Stedet har været fredet siden 1831.

Fanefjord Skovpavillon lover ”gastronomisk hygge i skoven” og menuen lover godt, nemlig en buffet med alt muligt, både lunt og koldt, bl.a. lun hjemmelavet stegt sild, oksebryst med peberrod, mørbradbøf, leverpostej med bacon, tartelet med høns i asparges og ost. Til slut får vi kaffe inden vi vender tilbage til bussen og kører til Damsholte for at se kirken der.

Damsholte kirke er Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil. Kirken er blevet bygget på kongelig forordning fra 1740 og stod færdig i 1743, og er derfor præget af tidens pietistiske strenghed. Arkitekten var Philip de Lange, der blev regnet som en af landets ypperste inden for faget. I kirken er møder vi sognepræsten, som vil fortælle om kirkens historie og inventar, der bl.a. består af et moderne, spændende tredelt alterbillede, der forestiller Jesus og de to røvere på korsene.


Maleren er Sven Havsteen-Mikkelsen, og maleriet blev ophængt i 1993. Kirken rummer også et Kristus-billede af Eckersberg fra malet 1825.

I Damsholte Kirke mødes modsætninger, som næppe man kan se det i mange andre danske kirker:

Strenge, dæmpede farver sat ind i en teatersalskulisse.

Det mørke, monumentale indre og den ydre elegance.

Det jævne bondeland og de besiddendes forfinede smagsideal.

På kirkens nordside findes et gravkapel for tidligere amtmand på Marienborg G.P. Antoine de la Calmette og Lisa Iselin. Parret stod blandt andet bag opførelsen af den kendte turistattraktion Liselund på Østmøn. På kirkegården kirken findes en gravhøj for familien Tutein, der i en periode ejede godset Marienborg. Tæt ved gravhøjen findes gravstedet for forfatteren Elsa Gress, som i mange år boede i et hus i et hjørne af Marienborgpark.


Efter besøget i Damsholte går turen tilbage til Søborg, så vi er hjemme ca. kl. 17.30.

Tilmelding til kirkekontoret

Pris 250 kr.

Hyggeformiddag onsdag d. 3. august

Vi samles om et veldækket morgenbord i sognegården kl. 10-12. Ledsaget af vores organist synger vi nogle sange og så går snakken om stort og småt. Ingen tilmelding.