Søborg kirke, Søborggaard sogn

Friluftsgudstjeneste ved Aldershvile Slotsruin mandag d. 25. maj kl. 11.00

PÅ GRUND AF REGN HOLDES I STEDET GUDSTJENESTE I BAGSVÆRD KIRKE KL: 11.00.

 

Søborg kirkes højmesse 2. pinsedag vil ”traditionen tro” rykke ud i det fri, - til området bag Aldershvile Slots-ruin. Menighederne fra Bagsværd, Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj, Søborg, Søborgmagle og Haraldskirken vil fejre gudstjeneste i fællesskab. Spejdere fra de forskellige sogne vil ”møblere” kirkepladsen, og Buddinge Kirkes Ungdomsgospelkor Ashira synger og FDF Gladsaxe Netværk Brass Band spiller. Der bliver fyret kanoner af, duer flyver til vejrs og måske kommer vi til at se tunger af ild. Liturgien varetages af præster fra alle syv sogne og der vil være altergang.

Gudstjenesten varer en god times tid. Husk at medbringe tæppe, pude eller evt. stol at sidde på. Ligesom man er velkommen til at medbringe kaffe og/eller madkurv til bagefter.

Fælles afgang fra Søborg Kirke kl. 10.30. Tilmelding til Kirketkontoret på tlf. 39 56 22 25 eller soeborggaard.sogn@km.dk senest fredag d. 22. maj.

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Bagsværd Kirke.

 

 

Småbørnsgudstjeneste - lørdag d.13. juni kl. 10.00

Gudstjenesten er især for småbørnsfamilier og for dem, som har deltaget i babysalmesang, men hele familien er velkommen .Så kom og oplev en gudstjeneste med musik, sang ogbevægelse. Måske vil der også være dåb. Det varer en lille time, og bagefter er der kaffe, saft og boller i sognegården.

Sommerudflugt til Tåsinge - Valdemars Slot og Bregninge Kirke

Onsdag d. 17. juni kl. 7.30 - ca. 18.00

Om formiddagen får vi en rundvisning på Valdemars slot, som er opført 1639 – 44 af Christian IV til hans søn grev Valdemar Christian. Det er dog især søhelten Niels Juel, sejrherren fra slaget i Køge Bugt, og hans slægt, der har sat sig spor i slottets historie. Efter frokosten følger vi slægtens spor til Bregninge Kirke, hvor Frederik Juel i 1793 indrettede kirketårnets øverste del til observatorium, i folkemunde ”kragereden”, hvorfra der er en enestående udsigt. I kirken ejer Juelslægten forsat et gravkapel i det nordre sideskib.

Program: 

  • Kl. 7.30 Afgang fra Søborg Kirke
  • ca. 10.30 Rundvisning på Valdemars Slot
  • ca. 12.15 Frokostbord på slottets restaurant (inkl. i prisen), drikkevarer for egen regning.
  • ca. 13.30 - 14.30 Vi ser parken og slotskirken
  • ca. 15.00 Bregninge Kirke
  • ca. 18.00 Hjemkost til Søborg Kirke

Pris: 275 kr. pr. person.

Tilmelding til Kirkekontoret - senest onsdag d. 10. juni.