Søborg kirke, Søborggaard sogn

Familiegudstjeneste - om at blive båret. onsdag d. 29. april kl. 17.15

Vi skal høre om en lam mand, derbliver båret ned til Jesus for atblive helbredt og bære hinanden ikirken.

Salme-maraton

Maraton er ikke kun for de løbeglade med stærke benmuskler. Kirkerne i Gladsaxe og Herlev indbyder til en tour de force for stemmebåndene.Over fire sæsoner vil vi synge os igennem hele den danske salmebog.Vi mødes hver 14. dag i kirkerne på skift og synger en portion salmer igennem.Hver salme får et par ord med på vejen, og der vil være en kaffepause tilat skylle halsen.

Det koster ikke noget at være med, for kaffen betales 25 kr.

Tilmelding til den kirke, hvor vi mødes, senest ugen før.Hver gang fra kl. 19- ca 21.

Forårets salmemaraton afholdes i flg. kirker:

Ons. d. 18. marts: Herlev Kirke, Herlev Bygade 29, Herlev, tlf. 4494 0432 / herlevkirke@herlevkirke.dk

Ons. d. 8. april: Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, Søborg, tlf. 3969 0370 / info@haraldskirken.dk

Ons. d. 22. april: Buddinge Kirke, Buddingevej 293, Søborg, tlf. 3969 6566 / buddinge.sogn@km.dk

Ons. d. 6. maj: Stengård Kirke, Triumfvej 2, Kgs Lyngby, tlf. 4498 6006 / mic@km.dk

 

 

Forårsudflugt til Sæby Kirke ved Tissø

Tirsdag d. 5. maj kl. 12.00 - ca. 17.30

Vi kører gennem det smukke landskab omkring Tissø til Sæby Kirke for at se et historisk klenodie. Nemlig det imponerende romanske kalkmaleri i apsis hvælvingen i kirkens kor, som sandsynligvis har stået samtidig med den tidligere trækirke. Kalkmaleriet er dateret til at være udført mellem 1121 og 1125 og er måske Danmarks ældste. Maleriets motiv er Kristus på sin himmeltrone på dommedag. Motivet er typisk for Hvide-slægtens kirker og man finder samme motiv i en halv snes sjællandske kirker, der alle har relationer til denne magtfulde sjællandske adelsslægt. Sognepræsten i Sæby kommer og fortæller os om sin kirke, der også har andet at byde på, bl.a. en altertavle fra 1520.

Efter besøget i Sæby kirke kører vi til Høng for at få eftermiddags kaffe i Rosenvængets selskabslokaler.

Pris: 55. kr. pr. person.

Tilmelding til Kirkekontoret senest mandag d. 27. april.

Forårskoncert med Søborg Motetkor i kirken søndag den 10. maj kl. 14.00

Koret synger værker a capella og med klaver og orgel.

Antonio Vivaldi: "Gloria", Carl Nielsen: Udvalgte sange fra samlingen "Den villeste", Niels W. Gade: "Frühlings-Botschaft" m. fl. samt værker af Britten, Morley og Rutter.


Dirigent Thomas Hovgaard.


Fri entré.

Pinse familiegudstjeneste - ons. d. 20. maj kl. 17.15

Pinse handler om Helligånden, og om at kunne forstå Gud. Det handler om at blive tændt og brænde for det glædelige budskab. Men mest af alt handler det om kærlighed. Efter gudstjenesten spiser vi ”Brændende kærlighed” i sognegården.

Friluftsgudstjeneste ved Aldershvile Slotsruin mandag d. 25. maj kl. 11.00

Søborg kirkes højmesse 2. pinsedag vil ”traditionen tro” rykke ud i det fri, - til området bag Aldershvile Slots-ruin. Menighederne fra Bagsværd, Gladsaxe, Mørkhøj, Søborg, Søborgmagle og Haraldskirken vil fejre gudstjeneste i fællesskab. Spejdere fra de forskellige sogne vil ”møblere” kirkepladsen, ogFDF Gladsaxe Netværk Brass Band spiller så kor og menighed forhåbentlig får salmesangen til at løfte sig.Der bliver fyret kanoner af, duer flyver til vejrs og måske kommer vi til at se tunger af ild. Liturgien varetages af præster fra alle seks sogne og der vil være altergang.

Gudstjenesten varer en god times tid. Husk at medbringe tæppe, pude eller evt. stol at sidde på. Ligesom man er velkommen til at medbringe kaffe og/eller madkurv til bagefter.

 

 

Småbørnsgudstjeneste - lørdag d.13. juni kl. 10.00

Gudstjenesten er især for småbørnsfamilier og for dem, som har deltaget i babysalmesang, men hele familien er velkommen .Så kom og oplev en gudstjeneste med musik, sang ogbevægelse. Måske vil der også være dåb. Det varer en lille time, og bagefter er der kaffe, saft og boller i sognegården.

Sommerudflugt til Tåsinge - Valdemars Slot og Bregninge Kirke

Onsdag d. 17. juni kl. 7.30 - ca. 18.00

Om formiddagen får vi en rundvisning på Valdemars slot, som er opført 1639 – 44 af Christian IV til hans søn grev Valdemar Christian. Det er dog især søhelten Niels Juel, sejrherren fra slaget i Køge Bugt, og hans slægt, der har sat sig spor i slottets historie. Efter frokosten følger vi slægtens spor til Bregninge Kirke, hvor Frederik Juel i 1793 indrettede kirketårnets øverste del til observatorium, i folkemunde ”kragereden”, hvorfra der er en enestående udsigt. I kirken ejer Juelslægten forsat et gravkapel i det nordre sideskib.

Program: 

  • Kl. 7.30 Afgang fra Søborg Kirke
  • ca. 10.30 Rundvisning på Valdemars Slot
  • ca. 12.15 Frokostbord på slottets restaurant (inkl. i prisen), drikkevarer for egen regning.
  • ca. 13.30 - 14.30 Vi ser parken og slotskirken
  • ca. 15.00 Bregninge Kirke
  • ca. 18.00 Hjemkost til Søborg Kirke

Pris: 275 kr. pr. person.

Tilmelding til Kirkekontoret - senest onsdag d. 10. juni.