Tilbage til forsiden
Kalender
 
 
Forårsudflugt onsdag d. 23. april kl. 11.30 - ca. 17

Forårsudflugt til kirkerne i Gevninge og Herslev

Vi skal besøge to gamle middelalderkirker, der ligger i det smukke landskab mellem Kattinge sø, Kattinge Vig og Lejre Vig. Kirkernes gravere vil fortælle om hver deres kirke og så vil de vise os de helt nye kirkegårdsindretninger, bl.a. ”Paradisengen” i Gevninge.

Vi får eftermiddagskaffe og kage i Herslev Menighedshus.

Pris. 50 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest d. 20. april.

Drop-in sang onsdag den 23. april kl. 17.00-17.45

Vi mødes i Sognegården og synger bl. a. fra Højskolesangbogen. Alle kan være med, og tilmelding er ikke nødvendig. Organist Ida Borup Søgaard leder slagets gang.

Årsmøde i Søborggård Sogns Menighedspleje

Søndag d. 27. april kl. 11.30

I Søborg kirkes sognegård

Alle fremmødte medlemmer af folkekirken har stemmeret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

4. Budget for indeværende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Mindst 2 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år. 1 medlem vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for 2 år).

7. Valg af revisorer (i lige år) 1 revisor vælges på Årsmødet og 1 revisor vælges af Søborggård sogns menighedsråd.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter, samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden Peter Senbergs pvs@km.dk, senest søndag d. 13. april.

Påske onsdag d. 30. april kl. 17.15

Vi hører og spiller påskens dramatiske begivenheder og spiser påskemad sammen.

Ingen tilmelding nødvendig til Gud og mad - bare mød op! Det er gratis at deltage og spise med bagefter.

Koncert med Mazel søndag den 18. maj kl. 15.00

Klezmermusik trækker fulde huse.

Gennem hyppig koncertvirksomhed har Mazel siden 1998 medvirket til at udbrede klezmergenrens særlige energi og vitalitet. Mazel har fremført sit varierede musikprogram ved velbesøgte koncerter i Danmark bl.a. på Louisiana, Den Sorte Diamant og Glyptoteket med spændende gæstesolister og i udlandet bl.a ved Europas førende klezmerfestival: Jewish Culture Festival i Krakow, Polen.

 

Fri entré.

Pinse onsdag d. 28. maj kl. 17.15

Vi hører om kirkens fødselsdag og spiser lagkager sammen bagefter.

Ingen tilmelding nødvendig til Gud og mad - bare mød op! Det er gratis at deltage og spise med bagefter.

Søborgnatten fre. d. 6. juni kl. 19-21.

Søborgnatten Fredag d. 6. juni kl. 19.00 – 21.00 Aktiviteter, musik og andagt i kirken.

Anden pinsedag, mandag d. 9 juni kl. 11.00

Udendørsgudstjeneste i Aldershvile Slotspark fælles med andre sogne i provstiet.

Sommerudflugt onsdag d. 18. juni kl. 8.30 - ca. 17.30

Sommerudflugt til Lolland

Vi kører først til Engestofte kirke, der ligger lige ved siden af Engestofte Herregård og med udsigt over Maribo Sø. Kirken er kendt for den meget flotte trefløjede altertavle, der blev bestilt ca. 1510 hos en af Lübecks berømte billedskærere til klosterkirken i Maribo, nu Maribo Domkirke. I 1648 blev altertavlen solgt til den langt mindre kirke i Engestofte. Den lokale sognepræst vil fortælle om tavlen og kirken, men også om Monica Wichfeld, fruen på Engestofte gods, der var aktiv i modstandskampen og blev dømt til døden, som den første kvinde under besættelsen.

Efter kirkebesøget kører vi til frokost på Ebsens Hotel i Maribo og derefter får vi en times rundvisning på Lolland-Falsters Stiftsmuseum.

Pris: 275 kr. inkl. frokost.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding til kirkekontoret senest d. 12. juni. 
 
 l#S Søborg kirke, Søborggaard sogn • Frødings Allé 2 • Postboks 22 • 2860 Søborg