Søborg Kirke, Søborggaard sogn

Salmemaraton onsdag d. 7. sep. kl. 19-20.30

Salmebogens nummer 30-51 om Guds omsorg er på programmet i denne etape af provstiets salmemaraton. Det foregår i Søborg Kirke, hvor organist Ida Borup spiller, 2 kirkesangere synger med og Merete Sølling introducerer salmerne. Der holdes kaffepause undervejs.             

Høstgudstjeneste søndag d. 11. september kl. 10.00

Høstgudstjenesten er en af årets festgudstjenester. Høstgudstjenesten er først og fremmest en takkegudstjeneste, forselvom vi bor i byen og blot høster det, der gror i køkkenhaven, så er der meget at sige tak for. Derfor vil kirken være pyntet op med høstens gaver og vi skal synge mange af de kendte høstsalmer.

Hyggeformiddag d. 13. september

Vi samles om et veldækket morgenbord i sognegården kl. 10-12. Ledsaget af vores organist synger vi nogle sange og så går snakken om stort og småt. Ingen tilmelding. Kom og vær med!

Orienterings- og Opstillingsmøde

Tirsdag d. 13. september kl. 19.00

Mødet finder sted i Søborg kirkes sognegård

 

Menighedsrådene i Folkekirken er det mest nærdemokratiske organ, vi har i Danmark. Et mere fintmasket netværk end byrådene. Tættere på borgerne end regionsråds- og folketingspolitikerne. Det er mennesker fra lokalsamfundet, som føler for deres kirke og tager ansvar for det liv, som vi bliver inspireret til af det kristne evangelium.

Medlemmerne af menighedsrådene er repræsentanter for medlemmerne, og deres hverv er at arbejde for kirkens liv og vækst. De ansætter musikpædagogen, så de små kan komme til babysalmesang, og ansatter korlederen, så børn og voksne kan mødes i kirken til sang, sådan som det er tilfældet i Søborg kirke. Menighedsrådet bestiller også maleren, så konfirmanderne har ordentlige lokaler at blive undervist i. Menighedsrådet organiserer på ledelsesniveau, at der er faglært personale til at spille, synge og tage sig af alt det praktiske ved begravelser, vielser og kirkens forskellige former for gudstjenester.

Og de gør det med stort engagement, de er bevidste om, at de varetager et vigtigt mandat. Menighedsrådene træffer også de svære beslutninger, f.eks. når der skal prioriteres, så budgettet kan holdes. I Folkekirken er vi med i en bevægelse, som genererer glæde, sammenhold og håb, og den er både lokal og global. Bevægelsen i folkekirken kan kun fungere, når der er mennesker i menighedsrådene, der sørger for at rammerne er i orden.

De er traditionsbærere på den gode måde, hvor de rækker noget videre, som har betydning for vores måde at leve på. Tradition handler ikke om at konservere, så alting skal blive ved med at være som det var, hvor ingenting må røres eller ændres. Tradition handler om, hvad der betyder noget for os, og hvilke værdier vi gerne vil have præger vores liv sammen også til næste år, når min søn skal konfirmeres og min datter skal giftes.

Menighedsrådene skaber også innovation. De skaber rum for, at nye idéer kan afprøves til glæde for menigheden. De flytter f.eks. gudstjenesten ud under åben himmel en sommerdag, fordi det giver nye perspektiver på prædikenen, når den holdes i naturens katedral.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Til efteråret er der valg til menighedsrådene. Valget er åbent, så enhver med lyst til at præge sin lokale kirke kan stille op. Blot skal man være medlem af Folkekirken, naturligvis, og være fyldt 18 år. For det er penge man sidder med, det er arbejdspladser man administrerer, så der skal omtanke til. Og hjerte for menigheden og det kristne evangelium.

 

Peter Senbergs, provst for Gladsaxe-Herlev provsti og sognepræst i Søborg kirke.

 Koncert søndag d. 18. september kl. 12.00 - fri entré

Koncert med koret ”Det Rytmiske Selskab” fra Bornholm, der synger musik af Beatles, Paul Simon, Steffen Brandt m.fl. Dirigent og pianist: Anders Bech.

Den barmhjertige samaritaner

Onsdag den 21. september kl. 17.00

Hvorfor skal vi hjælpe andre? Og hvem skal vi hjælpe? Skal vi hjælpe alle? Og kan vi det? Kom og hør fortællingen om ham, der hjælper et menneske, der slet ikke kan lide ham.

Udflugt til Haraldsted kirke og Malerklemmen

Onsdag den 28. september kl. 12.00 - ca. 17.30

Vi skal besøge Ringsted kommunes største landsbykirke: Haraldsted kirke, som har sin berømmelse fra valfarterne til Sct. Knud Lavards kapel og kilde ved skoven øst for landsbyen. Den romanske del af skibet kan være Haraldsted Kongsgårds kirke fra før år 1100. De store udvidelser er fra slutningen af middelalderen. Fra Haraldsted kører vi ud i skoven til den gamle kro ”Malerklemmen”, hvor vi bliver budt på deres verdensberømte æbleskiver og kaffe. Billetsalg på Kirkekontoret frem til den 25. sep.

Pris kr. 100,-

Se www.haraldstedkirke.dk  & www.malerklemmen.dk  for mere info.

Koncert med budskab. Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 - fri entré

Er det ikke livets mening, at det skal leves i kærlighed? Det vil sanger Dorte Iversen Klingenberg, organist Ida Borup Søgaard og præst Merete Sølling give et bud på gennem sang, musik og tekstlæsning. Efter koncerten vil kirken byde på et glas.

Sognesøndag den 9. oktober

- med gudstjeneste, frokost og sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Den 84-årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nulevende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere høj-skolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Jens Rosendal har modtaget flere priser bla. kulturprisen ”Den gyldne Grundtvig” for sine poetiske bidrag til højskoletraditionens sange.

Rasmus Skov Borring er 35 år, pianist og komponist og har udgivet flere albums med instrumental piano. Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og

Borring fundet sammen om at samle generationer i nye fællessange.                                                                                                                                                                             

Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra deres fælles CD:”Livets mærke, som udkom i 2013.

 

Frokost er gratis men kræver tilmelding til Kirkekontoret senest torsdag d. 6. oktober.

Hyggeformiddag d. 12. oktober

Vi samles om et veldækket morgenbord i sognegården kl. 10-12. Ledsaget af vores organist synger vi nogle sange og så går snakken om stort og småt. Ingen tilmelding. Kom og vær med!

Prædikenværksted - Hvad taler præsten om på søndag?

Mød op til en snak om den kommende søndags tekster. Hvad handler de om og hvilke tanker sætter de i gang hos dig? Ordet er frit, og alle kan byde ind. Der forventes absolut ingen forberedelse.

Tirsdag den 25. oktober ved Merete Sølling og tirsdag d. 22.november ved Peter Senbergs kl. 18-19.30 i sognegården.

Halloween

Onsdag den 26. oktober kl. 17.00

Man må gerne klæde sig ud som noget uhyggeligt, men hvorfor gør vi egentlig det? Og hvad har det med Gud at gøre. Kom og få en forklaring.

Orgelkoncert med Andrzej Szadejko - fri entré

Søndag den 30. oktober kl. 15.00.

Han er født i 1974 i Gdansk. Prisvinder ved mange internationale orgelkonkurrencer og har givet koncerter i mange europæiske lande. Dirigent, komponist og lærer i orgel og generalbas på Musikkonservatoriet i Gdansk. Ved denne koncert spiller han værker af Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Daniel Magnus Gronau, Bernardo Storace og Andrzej Szadejko.

"Syng dansk” i sognegården - fri entré

Mandag den 31. oktober kl. 19.00

Vi synger fra Højskolesangbogen sammen med Søborg Motetkor, som desuden vil synge dansk kormusik. Et arrangement under Spil Dansk Ugen.

Musikgudstjeneste søndag den 6. november kl. 14.00

Allehelgensgudstjeneste. Kirkens kor medvirker.

Hyggeformiddag d. 16. november

Vi samles om et veldækket morgenbord i sognegården kl. 10-12. Ledsaget af vores organist synger vi nogle sange og så går snakken om stort og småt. Ingen tilmelding. Kom og vær med!

Musikgudstjeneste onsdag den 16. november kl. 19.00

Kirkens voksenkor medvirker og gør denne aftengudstjeneste tilen god afslutning på dagen.

”Fra Bach til pop” - fri entré

Søndag den 20. november kl. 15.00.

The Emerald String Trio tager publikum med på en musikrejse igennem de forskellige musikgenrer. Trioens medlemmer er Arden Lambert, violin. Marta Kocon, bratsch og Zsuzsa Szolnoki, cello.

5 brød og to fisk

Onsdag den 30. november kl. 17.00

Jesus skaffede mad til 5000 mennesker. Kom og hør historien om, hvordan han forvandlede fem brød og to fisk til mad til dem alle sammen.

Gratis babysalmesang i Søborg Kirke torsdage kl. 9.00

Babyer med forældre, bedsteforældre og børnepassere er meget velkomne. Det er gratis at deltage, og man kan komme og være med lige så længe man vil. Babysalmesangen foregår i kirken og bagefter er der hygge og kaffe/te i Sognegården. Datoer: 18. og 25. august, 1., 8., 15., 22. og 29. september, 6. og 13. oktober, 3., 10., 17. og 24. november samt 1. og 8. december.

Kræver tilmelding til Kirkekontoret.

cookie information