Søborg Kirke, Søborggaard sogn

Hyggeformiddag onsdag d. 3. august

Vi samles om et veldækket morgenbord i sognegården kl. 10-12. Ledsaget af vores organist synger vi nogle sange og så går snakken om stort og småt. Ingen tilmelding.

Menighedsrådsvalg 2016

Orienterings- og Opstillingsmøde

Tirsdag d. 13. september kl. 19.00

Mødet finder sted i Søborg kirkes sognegård

 

Menighedsrådene i Folkekirken er det mest nærdemokratiske organ, vi har i Danmark. Et mere fintmasket netværk end byrådene. Tættere på borgerne end regionsråds- og folketingspolitikerne. Det er mennesker fra lokalsamfundet, som føler for deres kirke og tager ansvar for det liv, som vi bliver inspireret til af det kristne evangelium.

Medlemmerne af menighedsrådene er repræsentanter for medlemmerne, og deres hverv er at arbejde for kirkens liv og vækst. De ansætter musikpædagogen, så de små kan komme til babysalmesang, og ansatter korlederen, så børn og voksne kan mødes i kirken til sang, sådan som det er tilfældet i Søborg kirke. Menighedsrådet bestiller også maleren, så konfirmanderne har ordentlige lokaler at blive undervist i. Menighedsrådet organiserer på ledelsesniveau, at der er faglært personale til at spille, synge og tage sig af alt det praktiske ved begravelser, vielser og kirkens forskellige former for gudstjenester.

Og de gør det med stort engagement, de er bevidste om, at de varetager et vigtigt mandat. Menighedsrådene træffer også de svære beslutninger, f.eks. når der skal prioriteres, så budgettet kan holdes. I Folkekirken er vi med i en bevægelse, som genererer glæde, sammenhold og håb, og den er både lokal og global. Bevægelsen i folkekirken kan kun fungere, når der er mennesker i menighedsrådene, der sørger for at rammerne er i orden.

De er traditionsbærere på den gode måde, hvor de rækker noget videre, som har betydning for vores måde at leve på. Tradition handler ikke om at konservere, så alting skal blive ved med at være som det var, hvor ingenting må røres eller ændres. Tradition handler om, hvad der betyder noget for os, og hvilke værdier vi gerne vil have præger vores liv sammen også til næste år, når min søn skal konfirmeres og min datter skal giftes.

Menighedsrådene skaber også innovation. De skaber rum for, at nye idéer kan afprøves til glæde for menigheden. De flytter f.eks. gudstjenesten ud under åben himmel en sommerdag, fordi det giver nye perspektiver på prædikenen, når den holdes i naturens katedral.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Til efteråret er der valg til menighedsrådene. Valget er åbent, så enhver med lyst til at præge sin lokale kirke kan stille op. Blot skal man være medlem af Folkekirken, naturligvis, og være fyldt 18 år. For det er penge man sidder med, det er arbejdspladser man administrerer, så der skal omtanke til. Og hjerte for menigheden og det kristne evangelium.

 

Peter Senbergs, provst for Gladsaxe-Herlev provsti og sognepræst i Søborg kirke.

 cookie information