Sogneindsamling

Sogneindsamlingen er 10. marts

Hjælp os med at hjælpe verden.

Vi starter efter gudstjenesten, kl. ca. 11.30.
Vi har brug for din hjælp til at gå en rute og ringe dørklokker.

Hver krone hjælper!

For 5 kr. kan en bonde låne en vandpumpe, så han kan vande sine afgrøder under tørken.

For 175 kr. kan en familie få en bæredygtig køkkenhave, der udnytter vandet langt bedre.

Meld dig som indsamler til Birgitte Nielsen på 28922225 eller birgitte@karolinielsen.dk
Eller mød op på dagen.

Efter indsamlingen byder vi på kaffe og kage.