mandag13apr2020

KIRKEN ER LUKKET PGA. CORONA-VIRUS

mandag13apr2020

Grundet de skærpede forhold omkring corona-virus i Danmark er kirken og sognegården lukket.

Alle arrangementer og aktiviteter er aflyst og udskudt.
Barnedåb, bryllup og begravelse kan gennemføres med hensyntagen til de særlige forhold.

Kirkens præster kan kontaktes af alle som ønsker en samtale.

 

Kirken er fortsat lukket, men vær alligevel åben for Gudstjeneste.

Af sognepræst Merete Sølling

Hvordan skal vi være kirke, når vi ikke kan mødes? Med forsamlingsforbuddet er kirken ramt i sin inderste kerne, i sin identitet. Det er jo netop fællesskabet og samværet, der skaber kirken. ”Kirken er bygget af levende stene” siger man, fordi det er de  mennesker, som samler sig i den til gudstjeneste, dem som beder, synger og taler om Gud, - det er dem, som i fællesskab er kirken, ikke de tomme kirkebygninger. 

”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn,” siger Jesus, ”dér er jeg midt iblandt dem.” (Matthæus 18,20). Men hvad så, når vi ikke kan forsamles? Hvordan kan vi være sammen på afstand og hver for sig.

Gode ideer

Det er der rigtig mange, der forsøger at finde svar på i denne tid. Både ihærdigheden og fantasien er stor, ikke mindst med teknikkens hjælp, der livestreames og podcastes, skypes og facetimes.

For vi vil ikke undvære vores gudstjeneste.

Om det virker, ved jeg ikke. Bliver det til andet og mere end et ”onemanshow”? Spørger kritikeren. Modløshed og skuffelse kan nemt tage både initiativ og kræfter fra os, - hvis vi tror, at det hele afhænger af os. Det gør det gudskelov ikke. 

Guds tjeneste

En gudstjeneste er stadig dér, hvor Gud gør os en tjeneste. Sådan har det altid været. Der er ingen, der skal bilde sig ind, at de gør Gud en tjeneste ved at gå i kirke. Nej, dér kommer vi, fordi vi har brug for at få noget af Gud, for at høre, hvad han har at sige os, for at få hans tilgivelse og velsignelse.

Gud kan gøre os tjenester alle vegne. Hans evner og muligheder lader sig ikke begrænse hverken til kirkerum eller forsamling.

Bed om den

Det eneste, der skal til for at få del i Guds tjeneste er, at vi beder om den.

”Bed så skal der gives jer, få, søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Siger Jesus. (Matthæus 7,7)

Så vel længes vi efter hinanden og fællesskabet også efter at være kirke og gå til gudstjeneste, men Gud behøver ikke mere end et enkelt menneske med behov for at give ham eller hende sin tjeneste.

Det er netop dét, vi har  brug for i denne tid; at Gud vil gøre os en tjeneste og gerne flere: ”Kom til os Gud, for vi sidder alene! Giv os ro, fordi vi er så bekymrede. Trøst os, og styrk os for vi er bange og svage! Hjælp os at hjælpe hinanden!” 

Til tjeneste

Så lad os holde gudstjeneste sammen ved hver for sig og med nødvendig afstand at tage imod alt det, som Gud vil give os, og gøre for os, - og hvem ved? Måske vi får øje på, hvordan vi selv kan bruges i Guds tjeneste.

Det gælder om at være åben!

Må Guds fred være med os alle. Amen.