Gudstjenester i Søborg Kirke

Hver søndag kl. 10.00 er der højmesse i Søborg Kirke med efterfølgende kirkekaffe i sognegården.

- HUSK KIRKEBILEN er gratis og kan benyttes af enhver, der er dårligt gående, og som bor i Gladsaxe kommune.

Se også vores aktivitetskalender!

Kirkebil

Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret 39 56 22 25 / soeborggaard.sogn@km.dk

Kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Søborg kirke, er en mulighed for personer med bopæl i Gladsaxe kommune.

Kirkebilen er for personer med gangbesvær eller anden vanskelig ved at komme til kirkens selv.

Kirkebilen er i praksis en taxi, som henter dig ved din bopæl og kører dig til kirken.
Udgiften til taxaen betaler menighedsrådet.