Dødsfald

Alle dødsfald skal registreres i den afdødes bopælssogn senest 2 dage efter dødsfaldet, dødsdagen iberegnet. Hertil kræves lægens dødsattest.
Normal vil lægen, der udskriver dødsattesten, anmelde dødsfaldet digitalt.
Dette gælder uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Anmeldelse sker via udfyldelsen af en "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" og kan foretages af nærmeste efterladte eller af en bedemand.
Anmodningen udfyldes i digital selvbetjening på www.borger.dk .
Man får adgang til at afgive anmodningen via "Sundhed og sygdom" og "Dødsfald og begravelse", hvorefter man skal logge sig ind med NemID eller digital signatur.

Læs Folkekirkens vejledning til pårørende. Her finder du overblik over det praktiske som skal på plads når et menneske dør.

Læs mere om begravelse, bisættelse, salmevalg og sorggrupper.

Bisættelse eller begravelse

I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som tager sig af de praktiske foranstaltninger i forbindelsen med bisættelse eller begravelse, herunder evt. udfyldning af anmodning om begravelse eller ligbrænding.

De pårørende skal beslutte, om der skal finde jordbegravelse eller kremering sted.
Hvis afdøde selv har udtrykt ønske om begravelsesmåde, valg af salmer og gravsted, skal disse ønsker så vidt muligt følges.
Begravelseshandlingen skal normalt finde sted inden 8 dage efter dødsfaldet.

Det er muligt at blive begravet/bisat fra Søborg kirke, hvis afdøde havde bopæl i Søborggaard sogn, eller havde en særlig tilknytning til Søborg kirke.
Henvendelse om begravelse/bisættelse i Søborg kirke rettes til en af kirkens præster.
Forløbet af begravelseshandlingen aftales ved en samtale mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen.
Fastlæggelse af tidspunktet for samtalen og for den kirkelige handling aftales mellem de pårørende/bedemanden og præsten.