Fødsler og faderskab

Fødsel på hospital
Her sørger jordemoderen for registrering af fødsel og tildeler barnet et personnummer.

Hjemmefødsel
Her er moderen ansvarlig for at anmelde fødslen til bopælssognet.

Registrering af fødslen foretages i digital selvbetjening på www.borger.dk.
Man får adgang til registreringen via "Familie og børn" og "Fødselsregistrering" hvorpå man logger på med NemID eller digital signatur.

 

 

Når far og mor ikke er gift

Såfremt forældrene ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen, uden at være gift, skal man sende en omsorgs- og anvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.
Det sker i digital selvbetjening på www.borger.dk.
Man får adgang til at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring via "Familie og børn", "Faderskab" og "Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring".
Denne signeres af begge forældre med NemID eller digital signatur.
Faderskabet bliver derved fastslået og forældrene får fælles forældremyndighed.

Statsforvaltningen rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.

 

Inden barnet er fyldt 6 måneder skal det have et navn. Det kan ske enten ved dåb eller navngivning.
Se nærmere under "Dåb/Navngivning".