Medlemskab af folkekirken

Når du bliver døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken.
Det er muligt at blive døbt, uanset alder.

Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis du er døbt i et andet kristent trossamfund. Henvendelse herom sker til en præst i folkekirken.

Genindtræden i folkekirken
Har du meldt dig ud af folkekirken, kan du blive genoptaget som medlem igen.
For at blive genoptaget skal du henvende dig til en præst i folkekirken.

Udmeldelse af folkekirken
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.
Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, skal man oplyse, hvor og hvornår man er født og døbt. Når man er udmeldt af folkekirken har man ikke længere ret til at blive betjent af folkekirkens præster.

På folkekirken.dk kan du læse mere om økonomien, organisationen og indholdet i folkekirken.