Navneændring

Hvis man ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal dette ske ved at anmelde navneændringen i digital selvbetjening på www.borger.dk.
Man får tilgang til ansøgningen via "Familie- og børn", "Navne- og navneændring".
Her kan man vælge mellem "Ansøgning om navneændring" og "Navneændring på bryllupsdagen".
Man skal logge på enten med NemID eller digital signatur.
 
Siderne giver adgang til vejledninger om blandt andet navneregler, lister over godkendte navne samt om hvilke gebyrer, der skal betales for navneændringer, ligesom gebyret skal betales på siden.