Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til menigheden i det sogn, hvor man bor.
Ønsker man tilknytning til en anden kirke sker det ved sognebåndsløsning.

Billedligt løsner man båndet der binder en til sit sogn, og binder det til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Ønsker du at løse sognebånd skal du henvende dig til den præst du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal indeholde oplysninger om navn, personnummer og adresse.
Nogle præster beder om en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Tag kontakt til den konkrete præst, og kirke, de fleste steder har skemaer eller blanketter der gør det enkelt at udfylde.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat.
Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen. 

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat. 

Sognebåndsløsningen ophører, når præsten, man løste sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.