Økonomisk hjælp

Søborg Kirkes menighedspleje har mulighed for i et beskedent omfang at yde økonomisk hjælp fortrinsvis til sognets beboere.

Søg økonomisk hjælp

Ansøgningsskema kan også fås på kirkekontoret hos sognepræst Merete Sølling eller provst Peter Senbergs.

Ansøgningsskema udskrives, udfyldes og sendes retur til kirken, som brev til:
Søborg Kirkes kontor, Frødings Allé 2, 2860 Søborg
eller sendes pr. mail til:
sognepræst Merete Sølling: mss@km.dk tlf. 31 90 90 51
eller provst Peter Senbergs: pvs@km.dk  tlf. 39 67 53 42

Ansøgningerne bliver behandlet i fortrolighed og afgjort af kirkens præster.

Her kan du se om du har adresse i sognet.