Økonomisk hjælp

Søborg Kirkes menighedspleje har mulighed for i et beskedent omfang at yde økonomisk hjælp fortrinsvis til sognets beboere.

Ansøgningsskema - klik her.

Ansøgningsskema kan også fås på kirkekontoret hos sognepræst Merete Sølling eller provst Peter Senbergs.

Ansøgningsskema udskrives, udfyldes og sendes retur til kirken, som brev til:
Søborg Kirkes kontor, Frødings Allé 2, 2860 Søborg
eller sendes pr. mail til:
sognepræst Merete Sølling: mss@km.dk tlf. 31 90 90 51
eller provst Peter Senbergs: pvs@km.dk  tlf. 39 67 53 42

Ansøgningerne bliver behandlet i fortrolighed og afgjort af kirkens præster.

Her kan du se om du har adresse i sognet.